Rugăciunea Stareților Optinei

Dă-mi, Doamne, ca să pot în pacea Ta, tot ce-mi aduce ziua să priimesc. Învredniceşte-mă ca sfintei voii Tale cu totul să mă dau; şi în tot ceasul, pre mine azi să mă povăţuieşti, şi întru toate să-mi călăuzeşti. Şi orice veşti de-a lungul cestei zile va să priimesc, cu linişte mă-nvaţă să-ntâmpin, întărit întru credinţa că preste toate-i sfântă voia Ta. Tu-mi stăpâneşte gânduri şi simţire, în tot ce fac şi în tot ce grăiesc. Să nu mă laşi, în cele de năprasnă, să uit că de la Tine ne vin toate. Învaţă-mă ca fără făţărie şi înţelegător să fiu către oricare din fraţi şi din surori, şi ca pre nimeni să amărăsc, pre nimeni să-ntristez. Şi, Doamne, dă-mi putere osteneala a zilei cea de astăzi a purta, şi toate să îndur, câte mi-e dat. Călăuzeşte-mi voia, şi mă-nvaţă, ca să mă rog, cred şi nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc. Amin.